ติดต่อเรา

จุดรับบริจาค และ จำหน่ายของที่ระลึก
ห้องรับบริจาค อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ ชั้น 1

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 0-2926-9432 มือถือ 065-054-2565