เงื่อนไขการใช้บริการ

 

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของ”โครงการปันน้ำใจ ให้ชีวิต” ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิอื่นใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของโครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยโครงการฯ อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หลังจากได้รับความยินยอมจากโครงการฯ เครื่องหมายการค้า

– เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของโครงการฯ

– เนื้อหา ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้โครงการฯ และพนักงานหรือตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นการจากเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ โครงการฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน โครงการฯ อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าโครงการฯ ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ โครงการฯ และพนักงานไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ

– ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยว่าโครงการฯ รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่งท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยการคลิกที่ลูกศร “Back” หรือพิมพ์คำว่า http://hospital.tu.ac.th:8060/foundation/