แจ้งชำระเงิน

                    แจ้งชำระเงินของที่ระลึก