ร่วมบริจาค


รับใบเสร็จ ( กรณีบริจาคขั้นต่ำ 100 บาท/โครงการ)

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารทหารไทย 050-2-00002-9 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(กองทุนบริจาค)
ธนาคารไทยพาณิชย์ 406-366258-6 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธนาคารกรุงเทพ 091-0-20188-8 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูล QR Code

สามารถชำระผ่าน Application ตาม Icon

ชำระผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งสิ้น