กองทุนบริจาค

กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์

จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์...

กองทุนบริการเฉพาะทาง

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคทางระบบประสาท

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคทางระบบประสาท...

กองทุนศูนย์โรคระบบการหายใจ

บริจาคหน่วยงาน...

กองทุนเพื่อผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท

หน่วยศัลยกรรมระบบประสาทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีการให้บริการการรักษาผ่าตัดทางระบบประส...