กองทุนบริจาค

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสู้ภัยCOVID-19

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้รักษาโรค Covid-19 ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ และผู้ป่วยวิกฤติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน